תחנת מד"א

 

תחנת מד"א אריאל אשר נותנת מענה לתושבי העיר והאזור כולו הוקמה בסיוע קרן אריאל לפיתוח.