בקשה לקבלת מלגה לשנת הלימודים תשף

מדי שנה קרן אריאל לפיתוח מעניקה לסטודנטים לתואר ראשון לתושבי העיר. לצורך קבלת המלגה על הסטודנטים לעמוד בקריטריונים מוגדרים מראש וכן לקחת חלק בפעילות התנדבותית למען הקהילה.

להלן הקריטריונים לקבלת המלגה וטפסי הבקשה:

לתשומת לבך, את הבקשות ניתן להגיש מיום 23/10/19 עד יום 28/11/19, במשרדי הקרן (לאחר התאריך האמור לעיל לא יתקבלו בקשות נוספות).

להורדת קריטריונים לקבלת המלגה לחצו כאן 

להורדת טופס הבקשה לקבלת מלגה לחצו כאן