המפעל השיקומי

המפעל המוגן "צ׳יימס אריאל" נוסד בשנת 1993 כיוזמה של עיריית אריאל, במטרה לתת תעסוקה שיקומית לאנשים עם מוגבלויות תושבי העיר.

בשנת 2006 זכתה עמותת צ׳יימס ישראל במכרז שהוציאה עיריית אריאל להפעלת המפעל ומאז עבר המפעל השיקומי שינויים רבים.

במפעל המוגן עובדים כיום כ-20 אנשים עם נכויות שונות השייכים לאוכלוסיית השיקום במשרד הרווחה ואף נפתחה במקום משמרת שנייה של תעסוקת קשישים.

במפעל המוגן באריאל עובדים המשתקמים ב-3 תחומי תעסוקה עיקריים:

  • חיווט ואלקטרוניקה - עבודות המצריכות שימוש בציוד מכני ברמות שונות, בליווי מבקר איכות של קבלן אלקטרוניקה
  • עבודות אריזות שונות
  • עבודות הרכבה מסוגים שונים

עבודה במפעל מאאפשרת לאנשים שמסיבות בריאותיות נפלו משוק ואיבדו את תחושת השייכות לחברה וקהילה, לממש את הפוטנציאל שלהם, לחזור ולהרגיש שייכים וחיוניים.

קרן אריאל לפיתוח תומכת באופן שוטף בפעילות של המפעל כמו גם בפעילות העשרה של חברי המקום.
כמו כן, המפעל זקוק להרחבה על מנת לאפשר לאנשים עם נכויות נוספות להצטרף.