קרן ילדים בסיכון

 

קרן אריאל תומכת במתן שירותי יעוץ, סיוע לימודי,מימון אבחונים ועוד לילדים בסיכון, ילדים ממשפחות מעוטות יכולת וילדים החולים במחלות קשות, על מנת לאפשר להם לימודים בתנאים מותאמים במידת הצורך.