דבר נשיא הקרן

קרן אריאל לפיתוח היא מהגופים החשובים לעיר אריאל, הקרן מאפשרת קיום פרויקטים רבים בכל תחומי החיים, חינוך, רווחה, תרבות ועוד, פרויקטים הנוגעים בכל תושב ותושב.

חברי הקרן, הפועלים בהתנדבות, מתגייסים לטובת העיר והתושבים, הם שותפים אמיתיים בפיתוח העיר ובבניית קהילה חזקה.

פעילות הקרן בארץ ובחו"ל מהווה קרן אור גם ברמה הלאומית בכל הקשור לחשיבות ההתיישבות ביהודה ושומרון .

פעילות הקרן מחזקת את קשרי העיר והמדינה בארץ ובחו"ל.

כראש העיר וכנשיא הקרן אני מעריך את הקשר האמיץ שבין הגופים ומודה להנהלת הקרן, למנכ"ל אבי צימרמן העומד בראשה וחברי הקרן, על העבודה החשובה למען תושבי העיר אריאל ומדינת ישראל.

 

בכבוד רב,
אליהו  שבירו
נשיא הקרן וראש עיריית אריאל