היל"ה: הבטחת הצלחת בני נוער

קרן אריאל לפיתוח שמחה להודיע על תמיכתה בתוכנית היל"ה, היחידה לקידום נוער בסיכון, לתלמידים אשר לומדים מחוץ למערכת החינוך הקונבנציונאלית.


קרן אריאל לפיתוח שמחה להודיע על תמיכתה בתוכנית היל"ה, היחידה לקידום נוער בסיכון, לתלמידים אשר לומדים מחוץ למערכת החינוך הקונבנציונאלית.

תכנית הילה לקידום הנוער מעניקה הזדמנות שנייה לנוער חטיבות הביניים והתיכונים, אשר נשרו ממסגרות החינוך הפורמליות, או המתקשים לתפקד ולהסתגל בתוכה מכל סיבה אשר תהיה. היל"ה מגיעה לנוער זה בליווי צוות של מורים מוכשרים, עובדים סוציאליים ומתנדבים, אשר פועלים יום ולילה על מנת לתת לבני הנוער את הכלים הנדרשים לבניית עתידם. בני נוער רבים הצליחו לסיים 12 שנות לימוד ולקבל תעודה המאפשרת להם להירשם לתוכנית הכנה לתואר, שם הם עוסקים בהשלמת תעודת בגרות, אשר מהווה את הגישה להשכלה הגבוהה בישראל ומאפשרת השתלבות ופיתוח קריירה בתעסוקה בישראל.

בני הנוער המשתתפים בתוכנית מוצאים את עצמם שוב במסגרת חינוכית, אך הפעם במסגרת המתאימה לצרכיהם האישיים; תכניות מוסיקה, אומנות ותרבות, יחד עם מסלולים וטיולי טבע, המסייעים להם לפתח  ביטחון ומקנים להם מיומנות למנהיגות. התכנית מספקת סביבה ביתית, אשר מאפשרת לנוער לשהות וללמוד במקום בטוח במהלך השבוע.

תכנית היל"ה מצליחה להגיע לעשרות בני נוער למרות התקציב הנמוך. הקרן מסייעת להיל"ה במימון ארוחות, כדי שבני הנוער שידם אינה משגת, יוכלו לקבל ארוחת צהריים מספקת.

תרומה של 700 ₪ בלבד מספקת ארוחות לחודש עבור התוכנית כולה. כל כך מעט יכול לעשות כל כך הרבה!